Education Information

Education Information

  • 1988 - 1991 Doctorate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1991 Doctorate

    Türkiye Cumhuriyeti Döneminde devlet-sanat ilişkisi: Batılı sanatların benimsetilmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced English