Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2009 - Continues Research Assistant

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

  • 2009 - Continues Araştırma Görevlisi

    Hacettepe Üniversitesi