Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Sağlık hizmetleri finansmanında eşitsizlik ve hakkaniyet ile katastrofik sağlık harcamaları arasındaki ilişki

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Kurumsal itibar ve imajın hastanelerin performansı ile ilişkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English