Supported Projects

Student Project

  • 2022 - Continues Ergenlikte Gelişimsel Sorun Alanlarının, Ergenin Algıladığı Sosyal Destek ile İyimserlik-Kötümserlik Düzeyi Bağlamında İncelenmesi (TUBİTAK 2209-A)

    Other , Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Turkey

  • 2022 - Continues Ergenlik Dönemindeki Çocukların Mizaçları ve Davranış Problemleri Arasındaki İlişkide Akılcı ve Akılcı Olmayan Düşüncelerin Aracı Rolü (TUBİTAK 2209-A)

    Other , Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Turkey