Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TKİ Hüsamlar linyit açık işletmesi güney şevlerindeki duraysızlık mekanizmaları

MÜHJEO2017, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 12 October 2017, vol.1, pp.66-73