Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  HT29 ve K562 kanser hücrelerinde protein ve metabolitlerin analizi için çeşitli analitik yöntemlerin geliştirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

 • 2007 Postgraduate

  Olmesartan medoksomil içeren farmasötik preparatların kapiler elektroforez yöntemi ile analizleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

 • 2004 Postgraduate

  Schiff bazlarının organokalay(IV) komplekslerinin sentezi ve spektroskopik olarak incelenmeleri

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English