Education Information

Education Information

  • 2014 - 2021 Doctorate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 2011 - 2014 Postgraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü/Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı, Turkey

  • 2006 - 2011 Undergraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey