Genel Bilgiler

Biyografi

Candan Dizdar Terwiel Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan 1984  ve aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden de 1988 yılında mezun olmuştur.  Aynı üniversiteden 1991 yılında Master ve 1996 yılında da Sanatta Yeterlik diplomasını almıştır. Master ve Doktora sürecinde uzun yıllar Prof. Hamiye Çolakoğlu  ve Prof. Dr. Sıtkı M.  Erinç’in asistanlığını yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 1999 yılında “Okulöncesi Sanat Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Kilden Yararlanma” konusunda Doktora diploması almış , Doktora Tezi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından elektronik kitap olarak  basılmıştır.Üçü Hollanda’da olmak üzere yedi kişisel seramik sergisi açmıştır. Aldığı dört ödül içinde PTT’nin 150. Yılı Yarışmalı Sergisinden kazandığı Mansiyon bulunmaktadır. Sanat Eğitimcileri Derneği kurucu üyelerinden olan sanatçı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi, sempozyum ve çalıştaylara katılmıştır. Sanat Müzelerinde Eğitim konusunda dersler veren ve müzecilik alanında aktif olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı halen , Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Seramik Bölümü
Ana Bilim Dalı
Seramik Anasanat Dalı

İletişim

E-posta
candan.dizdarterwiel@hacettepe.edu.tr
İş Telefonu
+90 312 297 8800
Ofis
H.Ü.Güzel Sanatlar Fak.Seramik Bölümü
Posta Adresi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Beytepe Kampüsü Çankaya Ankara