Education Information

Education Information

  • 2012 - 2015 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Keman (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    Henri Vieuxtemps'ın hayatı ve 5. keman konçertosunun yoruma yönelik incelenmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Keman (Yl) (Tezli)