Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gün İçi Kan Bağış Sayılarının Homojen Olmayan Bileşik Poisson Süreci Olarak Modellenmesi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 07 July 2009 - 08 July 2007

Kan Merkezi Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Bir Simülasyon Çalışması

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 July 2008

Multi-robot routing with rewards and disjoint time windows

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, California, United States Of America, 29 October - 02 November 2007, pp.2338-2339 identifier identifier