Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2017 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2012 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İng.), Turkey

Dissertations

 • 2016 Expertise In Medicine

  Dolaşım sistemi enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarında makro e-test yöntemi ile VISA ve hVISA sıklığının ve bu suşların moleküler genetik özelliklerinin araştırılması

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English