Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi , Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi , Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Beta galaktozid alfa-2,6-siyaliltransferaz (ST6Gal1)'ın Sporadik İnklüzyon Cisimcik Miyoziti (sIBM) patogenezindeki rolünün in vitro model oluşturularak araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  İşitme kaybında sorumlu Connexin 26 (Cx26/GJB2) geni 35delG mutasyonunun populasyonumuz için atasal haplotipinin belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English