Academic and Administrative Experience

Courses

 • Associate Degree Late Side Effects of Oncologic Treatment and Immunization - elective program in pediatrics

 • Associate Degree Çocukluk çağı tümörlerine giriş

 • Associate Degree Tumors in childhood

 • Associate Degree Ünite dersleri ve yatak başı eğitimleri

 • Associate Degree Onkolojik tedavinin geç yan etkileri ve bağışıklama

 • Undergraduate Tumors in childhood

 • Undergraduate Çocukluk kanserlerine yaklaşım

 • Undergraduate PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM

 • Undergraduate ÜNİTE DERSİ

 • Undergraduate Onkolojik Aciller

 • Undergraduate İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI