Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E.Y.T.P.E, Turkey

 • 1995 - 1998 Undergraduate Minor

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Malzeme Müh., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki yetkinliklerine ilişkin görüşleri: Hacettepe Üniversitesi İ .İ. B. F. örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English