Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Ferrit tabanlı nanokompozit malzemelerde mikrodalga soğurma özelliklerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Metal ferrit nanoparçacıkların hazırlanması ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English