Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  İlaç patenti hak sahipliği ve ilaç patenti hak sahibinin ilacın neden olduğu zararlardan dolayı sorumluluğu

  Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2005 Postgraduate

  İngiliz Hukukunda ihmal suretiyle işlenen haksız fiiler (tort of negligence)

  Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate English