Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji / Moleküler Biyoloji, Turkey

 • 2008 - 2011 Post Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji Anabilimdalı, Turkey

 • 2003 - 2008 Under Graduate

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Diabetes insipidus'lu hastaların AVPR2 geninde tanımlanan yeni mutasyonların fonksiyon analizleri

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji (Dr)

 • 2011 Post Graduate

  Gastrointestinal kanserli hastalarda APC, p16 ve RASSF1A genlerinin metilasyon profillerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English