Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tek taraflı maksiller lateral eksikliği olan bireylerde kron genişliklerinin simetrisi

25. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.146

Tek taraflı dudak-damak yarıklı bireylerde transvers iskeletsel ölçümlerin değerlendirilmesi

V. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi / 5th International Congress of Cleft Lip and Palate Society, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 October 2018, pp.39-41

Le Fort I Osteotomi Sonrası Maksilla Hareketlerinin Burun Görünümü Üzerine Etkileri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

Evaluation of maxillary alveolar bone changes after incisor intrusion

105th FDI World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, vol.67, pp.19

Books & Book Chapters

Gnatolojik prensiplerin kesişen uygulamaları

in: Ortognatodonti ve Protetik Tedavide Vertikal Boyut- Fonksiyon ve estetiğin bütünleşmesi, Taner, Tülin, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-13, 2021

Karma dişlenme döneminde ortodontik tedaviler

in: Dudak Damak Yarıkları, Figen Özgür, Editor, Atlas Kitapçılık, 2015

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

7

Open Access

2