Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Key Of Successful Schools: The Correlates Of School Effectiveness

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, vol.2017, pp.114-134, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The opinions of teachers, supervisors and directors about propositions related to supervisory roles, practices and administrative matters.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.63-73, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Innovative behaviour and primary school supervisors in Turkey.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.31-41, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köy Enstitülerinde Yönetim

5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 02 May 2018, pp.575-577

Türk Eğitim Sisteminde Fırsat ve Olanak Eşitliği: Nicel Göstergeler

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. Denizli/TÜRKİYE, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.479-480

Türkiye’de ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Denetim: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi-Antalya/TÜRKİYE, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.163-178

Uluslararası karşılaştırmalı güncel eğitim denetimi uygulamaları

Uluslararsı Eğitim Bilimleri ve Tıp Eğitimi Sempozyumu, Turkistan, Kazakhstan, 24 April 2015, vol.1, no.1, pp.1-10

Türkiye’de Öğretmen Olmak

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.824-828

Books & Book Chapters

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI

in: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, MEHMET METİN ARSLAN, Editor, SOYSAL YAYINLARI, Ankara, pp.115-156, 2017

Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Semra Erkan, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.187-224, 2009

Eğitimin Toplumsal İşlevleri

in: Eğitim Sosyolojisi Seçme Yazılar, Prof. Dr. Mustava AYDIN, Editor, İLK-SAN, Ankara, pp.72-101, 1987

Other Publications