Education Information

Education Information

  • 2008 - 2014 Doctorate

    Erciyes Üniversitesi, Mali iktisat A.B.D., Hemşirelik, Turkey

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    Psikodrama temelli psikolojik güçlendirme programının onkoloji hemşirelerinin güçlenme algıları ve tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi

    Erciyes Üniversitesi, Mali iktisat A.B.D., Hemşirelik Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English