Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2006 - 2008 Undergraduate Minor

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Letters, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Türk Edebiyatında Gülistân ve Hasan Rızâyî’nin “Cûy-ı Rahmet” Adlı Manzum Gülistân Şerhi (İnceleme-Metin)

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

 • 2012 Postgraduate

  Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’nin Metâli-i Cemâlî ve Şehr-engîz-i İstanbul Adlı Eserleri (İnceleme-Metin)

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı