Education Information

Education Information

 • 2014 - 2015 Post Doctorate

  University of York, Alcuin College, Department Of Economics And Related Studies, United Kingdom

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Ekonominin dışa açıklık derecesi ve üretim/enflasyon ödünleme ilişkisi: Teori ve Türkiye için bir uygulama

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Teknolojik Gelişme ve Büyüme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English