Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Women and work: Feminism, labor, and social reproduction

GENDER WORK AND ORGANIZATION, vol.28, no.4, pp.1714-1717, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, vol.22, no.5, pp.801-803, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Labour Informality, Patriarchal Gender Regimes and Neoliberalism in Turkey

in: Handbook on Gender in Asia, Huang Shirlena,Ruwanpura Kanchana N., Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.167-184, 2020

Örgütlenme, Güvencesizlik ve Milliyetçilik: Tuzla Tersane İşçileri

in: Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları, Gamze Yücesan-Özdemir, Editor, NotaBene, Ankara, pp.285-312, 2015

Cuntacı İnkılapçılık ve Devrimcilik Arasında Bir Hareket: Yön - Devrim Hareketi

in: Resmi Tarih Tartışmaları 11: Resmi İdeoloji ve Sol, Mete Kaan Kaynar, Editor, Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara, pp.389-412, 2011