Education Information

Education Information

  • 1996 - 1998 Postgraduate

    Gazi University, Müzik Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi, Turkey

Dissertations

  • 1998 Postgraduate

    Piyano eğitiminde kullanılan başlangıç metodlarındanéJ.A.Burkard'ın(Band I) hedef-hedef davranışlar ve içerik yönünden incelenmesi

    Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)