Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Hayvan Histolojisi

  • Postgraduate Hücre Ölüm Yolları ve Mekanizmaları

  • Undergraduate Hayvan Embriyolojisi