Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Biyoloji (Zooloji), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Biyoloji (Zooloji), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  HT-29 VE Caco-2 HÜCRELERİNDE HİPERİSİN ile FOTOAKTİVASYONA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLERİN MOLEKÜLER, AKIŞ SİTOMETRİSİ, İMMÜNFLORESAN VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  ÜÇ NESİLTRANSGENİK Bt MISIRLA BESLENEN SIÇANLARDA HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL İNCELEMELER

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English