Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Konik yayılım yaklaşımıyla kaya düşmesi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik bir yöntem önerisi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Bimrocklar (hamurda kaya) ile eklemli kaya kütlelerinin sınır koşulundaki sorunlara yönelik ampirik bir yaklaşımın geliştirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli)