Contact

Address Information

  • HÜTF İç Hastalıkları Binası 1. kat

  • HÜTF Sıhhiye Kampüsü. İç Hastalıkları Binası. Kat 1 Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) - İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikribiyoloji Anabilim Dalı

Email Information

Phone Information