Education Information

Education Information

  • 2011 - Continues Doctorate

    Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Bütünleşik Dr), Turkey

  • 2005 - 2009 Undergraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Turkey