Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

  • 2010 - 2016 Associate Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

  • 2012 - Continues Deputy Head of Department

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü