Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler, İşletme (İng.), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler, İşletme (İng.) - Yönetim Org. Ve Örgütsel Davranış, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler, İşletme (İng.), Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Sosyal destek ve cinsiyete yönelik kalıp yargıların stres ve iş aile arasındaki çatışmalara etkisi: kadın ve erkek arasındaki farklılıklar

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2012 Postgraduate

  Girişimci kadınların kişilik özellikleri ve yetiştirilme stilleri üzerine bir değerlendirme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English