Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  ABD'nin demokrasi özendirme politikası: Kazakistan örneği

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Geçiş ekonomilerinde büyüme stratejileri: Kazakistan ve Özbekistan örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced Russian

 • C1 Advanced Kazakh

 • A2 Elementary Japanese

 • C1 Advanced English

 • A2 Elementary Korean