Education Information

Education Information

  • 1991 - 1995 Doctorate

    University Of Colorado At Boulder, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve Bilgilsayar Müh, United States Of America

  • 1989 - 1991 Masters (Non-Thesis)

    University Of Colorado At Boulder, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Ve Bilgilsayar Müh, United States Of America

  • 1984 - 1988 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Müh., Turkey