Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Omuz protraksiyon derecesinin terminal uç açma mesafesi ile ilişkisinin incelenmesi”

1. Uluslararası Katılımlı Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21 - 23 September 2017, vol.28, pp.19-20