Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cyberknife Robotik Cerrahi Ünitesinin Mekanik Stabilitesinin Analiz Edilmesi

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.29, pp.334

Medikal Lineer Hızlandırıcıların Uzun Dönem Output Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.29, pp.333-334

Cyberknife Rabotik Cerrahi Ünitesinin Output Stabilitesi 5 Yıllık Klinik Deneyim

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.29, pp.330-331

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

127

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

80

H-Index (Scopus)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals