Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Demographic differentials and demographic integration of Turkish and Kurdish populations in Turkey

POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW, vol.27, no.4, pp.447-457, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Unregistered Births of Adolescent Mothers in Turkey: Invisible Children

COMPARATIVE POPULATION STUDIES, vol.45, pp.179-199, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Prevelance of Induced Abortion in Turkey and the Factors Affecting Its Decision

ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, vol.39, no.2, pp.359-378, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kadın Bakış Açısından Kürtaj

Nüfusbilim Dergisi, vol.34, pp.53-67, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahibi Kişilerin Temel Özellikleri

in: Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Eonomik Profili, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.67-77, 2017

Sonuç ve Değerlendirne

in: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, pp.325-340, 2015