Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Yalvaç ve Ilgın Karasal Neojen Havzalarında (Güneybatı Anadolu) Ostracoda Taksonomisi ve Biyostratigrafisi: Ostrakodlara Dayalı Eskiortamsal-Eskiiklimsel Yaklaşımlar

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

 • 2013 Postgraduate

  Kuşadası-Söke-Davutlar Bölgesi (Batı Anadolu) Neojen ve Kuvaterner Yaşlı Birimlerinin Ostrakod Biyostratigrafisi, Kronostratigrafisi ve Eskiortam Analizi

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English