Education Information

Education Information

  • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

    Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey