Education Information

Education Information

 • 1995 - Continues Doctorate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Tuz Gölü Havzasındaki Bazı Göllerin (Tuz Gölü, Uyuz Gölü, Çöl Gölü, Tersakan Gölü, Hirfanlı Baraj Gölü) Planktonik Bacıllarıophyceae (Diyatom) Üyelerinin Sistematik Olarak İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Yl) (Tezli)

 • 1995 Postgraduate

  Sultansazlığı Fitoplanktonik Organizmalarının Tesbiti ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Yl) (Tezli)