Education Information

Education Information

  • 1992 - 1997 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1989 - 1991 Postgraduate

    Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

  • 1982 - 1986 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • A1 Beginner English