Education Information

Education Information

 • 2002 - 2005 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Abd, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Türk Bestecilerinin Solo Gitar Sonatlarının Gitar Eğitimine Katkıları Yönünden İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  Gitar için beste yapmış Türk bestecilerinin eğitimi ve yapıtlarının uluslararası gitar repertuarındaki yeri

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü