Scientific Activities

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 2020 - Continues Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

    Member

  • 2018 - Continues Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (EKMUD)

    Member