Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri/Mikrobiyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon enzim analizi yöntemi ile mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  4-14 yaş grubu ilkokul öğrencilerinde beta-hemolitik streptokok izolasyon sıklığı ve gruplandırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English