İzmir ? Ankara ? Erzincan sütur karmaşığı içinde yer alan pelajik çökellerin jura ? erken kretase yaşlı radyolarya faunasının taksonomisi ve biyostratigrafisi, Kuzeydoğu ve Güneybatı Çankırı, Kuzey Türkiye


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: SELEN ÇELİK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): UĞUR KAĞAN TEKİN