İpoteğe dayalı menkul kıymetler yoluyla konut finansmanı modelinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

Approval Date: 2007

Student: EDA YEŞİL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NECMİDDİN BAĞDADİOĞLU