Matematik Başarısını Etkileyen Duyuşsal Özelliklerin YEM ve MARS Yöntemleri ile İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Çağla Kuddar

Supervisor: Sevda Çetin