Seyahatnamelerin ışığında ?Orta Asya Türk şehri?: Bir tipoloji çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Approval Date: 2011

Student: ARZU ERMAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ÖZ