Alî Şîr Nevâyî Hamse ve divanlarının resimleri: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki örnekler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2007

Student: GÜLSEN TEZCAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SERPİL BAĞCI