Radyoterapi Uygulanan Olgularımızda MDR1 Gen Polimorfizmi İle Tedavi Etkinliği Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sağlık Bakanlığı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: TEUTA ZOTO MUSTAFAYEV

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): GÖKHAN ÖZYİĞİT