Toprak akmalarına ilişkin tehlike haritalarının üretilmesi (Büyükköy su toplama havzası, Çayeli, Rize)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: HAKAN AHMET NEFESLİOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): CANDAN GÖKÇEOĞLU, HARUN SÖNMEZ